Prašome atidžiai susipažinti su sąlygomis.

Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, be papildomo pranešimo pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Pritaikymas

 1. Šios sąlygos yra pritaikomos klientams, perkant prekes iš www.vaiKiškis.lt.
 2. Užsisakant bet kokias prekes iš elektroninės parduotuvės www.vaiKiškis.lt klientas sutinka su šiomis sąlygomis.
 3. Prekes gali užsisakyti ne jaunesni nei 18 metų klientai, kurie turi teisę sudaryti tokią sutartį.

Sąvokos

 1. Sutartis – savanoriškas dviejų šalių susitarimas dėl tam tikro veiksmo (mainų) atlikimo.
 2. Klientas – tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų vartotojas.
 3. Internetinė parduotuvė – www.vaiKiškis.lt elektroninė parduotuvė, kurioje patalpintos mūsų tiekiamos prekės.
 4. Prekė – bet koks daiktas parduodamas mūsų elektroninėje parduotuvėje, kuris tiekiamas klientui pagal užsakymo formą.
 5. Užsakymas – prekių užsakymas iš tiekėjo atliekant visus elektroninėje parduotuvėje nurodytus veiksmus.
 6. Pristatymo adresas – pardavėjo nurodytas adresas arba kliento nurodytas prekių pristatymo adresas vykdant užsakymą.
 7. Privatumo politika, tai sąlygos, kuriomis vadovaujantis saugosime kliento pateiktą asmeninę informaciją www.vaiKiskis.lt elektroninėje parduotuvėje.

Prekės

 1. Prekes apibūdina pateikti aprašymai bei nuotraukos elektroninėje parduotuvėje, skrajutėse, kataloguose ar kitur, tačiau kartais prekės išvaizda, spalva ar dydis gali šiek tiek skirtis.
 2. Mes pasiliekame teisę keisti prekes, kurios privalo atitikti įstatymus, saugos ar higienos normas.

Asmeninė informacija

 1. Klientų asmeninė informacija naudojama vadovaujantis mūsų privatumo politika.

Pardavimai

 1. Klientas privalo įsitikinti jog užsakymas sėkmingai išsiųstas, o užsakymo informacija pateikta tiksli ir teisinga. Apie klaidas ar pakeitimus klientas turi kuo skubiau mus informuoti. Mes nesame atsakingi už kliento pateiktą netikslią ar klaidingą informaciją. Išsiunčiant užsakymą klientas sutinka su mūsų sąlygomis ir mes per įmanomą trumpiausią laiką atsiūsime elektroninį laišką su užsakymo informacija. Toks laiškas turi būti išsiųstas ne vėliau negu pristatytos prekės.
 2. Prekių užsakymo procesas pateiktas elektroninėje parduotuvėje. Kiekviena užsakymo pakopa leidžia patikrinti arba pakeisti pateiktą informaciją prieš išsiunčiant užsakymą. Tai kliento atsakomybė patikrinti pateiktą informaciją ir teisingai vykdyti užsakymo taisykles.
 3. Šios sąlygos skirtos sudarant pirkimo-pardavimo sutartį tik su klientu.

Kainos ir apmokėjimas

 1. Prekių ir jų pristatymo kainos bei kiti papildomi mokesčiai yra rodomi mūsų elektroninėje parduotuvėje užsakymo metu.
 2. Visoms tiekiamoms prekėms ar paslaugoms yra taikomas PVM (Pridėtinės Vertės Mokestis), nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymų.
 3. Prieš išsiųsdamas, klientas apmoka užsakymą www.vaiKiskis.lt elektroninėje parduotuvėje, pasirinkdamas vieną iš svetainėje nustatytų apmokėjimo būdų.

Pristatymas

 1. Sėkmingai gautas užsakymas nedelsiant išsiunčiamas adresu, kurį klientas nurodo užsakymo metu. Prekių pristatymas negali užtrukti daugiau negu 30 darbo dienų nuo gauto užsakymo dienos.
 2. Jeigu prekės, dėl tam tikrų priežasčių, negali būti pristatytos per 21 punkte nurodytą terminą, mes nedelsiant informuosime klientą. Tokiu atveju klientas gali:
 3. a) raštiškai sutikti su pasiūlytomis pristatymo sąlygomis ir terminais.
 4. b) atšaukti užsakymą. Tokiu atveju visa užsakymo suma bus grąžinama klientui.
 5. Jeigu užsakymas atšauktas po prekių pristatymo, tokios prekės gali būti grąžinamos pagal prekių grąžinimo procesą (prekių grąžinimas). Tokiu atveju pilna užsakymo suma grąžinama tik prekėms grįžus pas tiekėją bei įvertinus prekių būklę.
 6. Jeigu prekės siunčiamos į kitas šalis ar Kuršių Neriją Lietuvoje ir atsiradus papildomiems mokesčiams, nenurodytiems užsakymo sąlygose, juos apmoka klientas.
 7. Jūs sutinkate, kad prekės gali būti pristatomos išskaidžius užsakymą į kelias dalis, esant prekių trūkumui sandėlyje ar dėl kitų veiksnių nesusijusių su tiekėju. Išskaidžius užsakymą papildomas pristatymo išlaidas padengia tiekėjas.
 8. Jeigu klientas ar įpareigotas atsakingas asmuo nepriima prekių dėl nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių, klientas sutinka padengti papildomas prekių sandėliavimo ar pakartotino pristatymo išlaidas, jeigu tokios išlaidos atsirastų.
 9. Prekės tampa kliento nuosavybe po sėkmingo prekių pristatymo/priėmimo. Klientas įsipareigoja apžiūrėti prekes prieš jas priimant.

Rizika

 1. Prekės priklauso tiekėjui kol pilna užsakymo suma nėra apmokėta. Jeigu užsakymas neapmokamas per nustatytą laiko terminą arba klientui bankrutuojant, mes galime iš anksto pranešus atšaukti užsakymą bei nutraukti teisę klientui naudotis prekėmis, kurios jau buvo pristatytos. Tokiu atveju klientas įsipareigoja grąžinti prekes tiekėjui arba sudaryti sąlygas pačiam tiekėjui tokias prekes pasiimti.
 2. Sugadintų ar dingusių prekių atsakomybė atitenka klientui po prekių priėmimo/pristatymo.

Sutarties keitimas ir nutraukimas

 1. Jeigu apsigalvojote, galite tiesiog atšaukti užsakymą prieš jį išsiunčiant.
 2. Klientas turi teisę atšaukti išsiųstą užsakymą, išskyrus:
 3. a) užsakymą, kuris yra specialiai paruoštas pagal kliento specialius poreikius.
 4. b) specialiai pagal kliento reikalavimą tiekiamos prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas ar artėjantis į galiojimo laiko pabaigą.
 5. c) jeigu gražinamos prekės yra neatskiriamai sumaišytos tarpusavyje.
 6. Atsižvelgiant į pateiktus terminus ir sąlygas, klientas turi teisę, be paaiškinimo, atšaukti užsakymą per 14 dienų. Tokiu atveju, kai prekės yra jau išsiųstos klientui, užsakymą galite atšaukti per 14 dienų po prekių pristatymo/priėmimo.
 7. Klientas, norėdamas atšaukti užsakymą, įsipareigoja susisiekti su tiekėju bei gauti raštišką patvirtinimą apie sėkmingai atšauktą užsakymą.

Atšaukto užsakymo pasekmės

 1. Klientui atšaukus užsakymą, tiekėjas įsipareigoja grąžinti pilną užsakymo sumą, išskyrus papildomas išlaidas, jeigu tokios išlaidos atsirado dėl kliento specialių poreikių ar šalių sutarto specialaus prekių pristatymo išlaidas.

Grąžinamos prekės

 1. Klientas įsipareigoja padengti grąžintų prekių nuvertėjimą, jeigu toks nuvertėjimas įvyko dėl kliento kaltės.

Pinigų grąžinimo terminai

 1. Atšaukto užsakymo atveju mes įsipareigojam, atsižvelgiant į terminus ir sąlygas, grąžintiną pinigų sumą pervesti klientui:
 2. a) nedelsiant jeigu prekės nebuvo išsiųstos;
 3. b) per 14 dienų po prekių grąžinimo, jeigu prekės buvo išsiųstos klientui.
 4. Pinigai klientui yra grąžinami į tą sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.
 5. Atšaukus užsakymą, gautas prekes klientas privalo nedelsiant grąžinti tiekėjui ir ne vėliau negu per 14 dienų, išskyrus esant abiejų šalių rašytiniam susitarimui.

Nuo šalių nepriklausantys veiksniai

 1. Esant nenumatytoms nekontroliuojamoms aplinkybėms, kurios įtakoja viršuje išdėstytas sąlygas:
 2. a) šalys įsipareigoja perspėti viena kitą per įmanomą trumpiausią laiką.
 3. b) šalių įsipareigojimai nutraukiami, įrodžius jog buvo imtasi visų įmanomų priemonių užkirsti tokiems veiksniams kelią ir tokie veiksniai buvo neišvengiami.

Atsakomybė

 1. Tiekėjas turi teisę, esant neteisėtiems veiksmams www.vaiKiskis.lt elektroninėje parduotuvėje kreiptis į teisėsaugos institucijas. Tiekėjas neatsako už tiekiamų prekių padarytą žalą klientui, verslui ir kt.

Teisė ir skundai

 1. Šios sąlygos sudarytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus
 2. Norėdami išvengti skundų, esant nusiskundimams, prašome susisiekti su www.vaiKiskis.lt elektroniniu paštu info@vaiKiskis.lt.